Τα μικροέπιπλα μπορούν να κάνουν την μεγάλη διαφορά οργανώνοντας το χώρο και δίνοντας χρηστικές λύσεις. Είναι τα αντικείμενα που μπορούν να έχουν το ρόλο του πρωταγωνιστή και στη διακόσμηση.