Ειδική κατασκευή 13

Μπουφές με μεταλλική βάση και συνδυασμό λευκής ματ λάκας με ξύλο δρυός.