Ειδική κατασκευή 14

Έπιπλό χωλ με εσωτερική κρεμάστρα σε ξύλο δρυός με λεπτομέρειες λάκας.